วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เคมีบอยเลอร์ Boiler Water Treatment | Corrosion inbihitors in boilers

Corrosion in boilers | สนิมในบอยเลอร์    - เคมีบอยเลอร์ Boiler Water Treatment   สามารถแก้ปัญหาได้ติดต่อสอบถามได้ที่  น้ํายาป้องกันตะกรัน :   

 คุณมานพ    099-351-6998
E-Mail : manop.service@gmail.com

โทรมาเลยพี่ ....  ช่วงนี้กำลังเหงา ...


การกัดกร่อนเป็นการเปลี่ยนรูปของโลหะไปยังแบบฟอร์มแร่อีกรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะ เหล็ก (Iron) มวลเหล็กเปลี่ยนเป็นรูปออกไซด์ | iron oxide เป็นผลมาจากการกัดกร่อน corrosion กระบวนการของการกัดกร่อน เป็นปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าที่ซับซ้อน (complex electro) และมีหลายรูปแบบ กัดกร่อนอาจเกิดทั่วไปบนพื้นผิวโลหะขนาดใหญ่หรือมันอาจส่งผลในรูปแบบ รูขนาดเล็ก pinpoint penetration การกัดกร่อนเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง เกิดจากน้ำในหม้อไอน้ำ | Boiler water treatment การกัดกร่อนเกิดเนื่องมาจากปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ | Dissolved oxygen ทำให้เกิดกลไกล heterogeneities บนพื้นผิวโลหะ หรือเหล็กกัดกร่อนโดยตรงจากออกชิเจนในน้ำ

ขณะที่พื้นฐานการกัดกร่อนภายในมีสาเหตุหลักมาจากปฏิกิริยาของโลหะกับออกซิเจน, ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความเครียด, ภาวะกรด และสารเคมีที่เป็น corrodents อาจจะมีอิทธิพลสำคัญ และเกิดเหล็กในรูปแบบที่แตกต่างกันของการกัดกร่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาปริมาณของสารที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ที่สามารถอยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน ยอมรับได้ในน้ำหม้อต้ม โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับหม้อต้ม การกัดกร่อนอาจเกิดขึ้นในระบบ Water feed น้ำเป็นผลของน้ำมีค่า pH ต่ำ และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เคมีบอยเลอร์ Boiler Water Treatment   สามารถแก้ปัญหาได้


การกัดกร่อนทำให้เกิดเป็น ตะกรันออกไซด์ที่ซับซ้อน| complex oxide-slag scale ที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงสามารถ อยู่ในส่วนของเหลวที่อยู่ในการติดต่อโดยตรงกับโลหะ เกิดเป็นตะกรันที่ผิวชั้นนอก นอกจากนี้ยัง การแลกปลี่ยนประจุของออกซิเจนกับพื้นผิวโลหะได้รวดเร็วขึ้น

การกัดกร่อนในหม้อไอน้ำที่เหมาะสมโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่ออัลคาไลน์น้ำในหม้อน้ำอยู่ในระดับต่ำ หรือเมื่อโลหะที่สัมผัสกับน้ำที่มีออกซิเจน ทั้งในระหว่างการผลิตไอน้ำหรือระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน อุณหภูมิสูงและความเครียดในโลหะหม้อไอน้ำที่มีแนวโน้มที่จะเร่งกลไกการกัดกร่อน ในไอน้ำและระบบคอนเดนเสท steam and condensate กัดกร่อนโดยทั่วไปผลของการปนเปื้อนที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน สารปนเปื้อนที่เฉพาะเช่นแอมโมเนียหรือแบกกำมะถันก๊าซอาจเพิ่มการทำลายสำหรับโลหะประเภทผสมทองแดง copper alloys

การกัดกร่อนเป็นสาเหตุที่เกิดองค์ประกอบของ fluxing ชั้นออกไซด์ | oxide layer fluxing และออกซิเดชั่นอย่างต่อเนื่องโดยการเคลื่อนที่ออกซิเจน


เคมีบอยเลอร์ Boiler Water Treatment   สามารถแก้ปัญหาได้ติดต่อสอบถามได้ที่   :    คุณมานพ    099-351-6998
E-Mail : manop.service@gmail.com